Lớp học hiện có

SV4TH260219

Lớp chưa giao

Lớp dạy : 4
Môn dạy : Tiểu học
Địa chỉ : Suối Rồng, Đồ Sơn
Mức lương : 120,000 VND/buổi
Số buổi : 3 buổi/ tuần
Thời gian dạy : tối 3,5,7
Yêu cầu : 

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV2TH250219

Lớp chưa giao

Lớp dạy : 2
Môn dạy : Tiểu học
Địa chỉ : ngõ PHạm Hữu Điều
Mức lương : 110,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : buổi tối 3,4,6
Yêu cầu : buổi tối

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV1TH&P240219

Lớp chưa giao

Lớp dạy : 1
Môn dạy : Tiểu học, tiếng Pháp
Địa chỉ : Nguyễn Trãi Ngô Quyền
Mức lương : 130,000 VND/buổi
Số buổi : 3 buổi/ tuần
Thời gian dạy : buổi tối
Yêu cầu : gia sư nữ

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

GV11T230219

Lớp đã giao

Lớp dạy : 11
Môn dạy : Toán
Địa chỉ : Nguyễn đức cảnh
Mức lương : 180,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : buổi tối
Yêu cầu : cô giáo

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV6T200219

Lớp đã giao

Lớp dạy : 6
Môn dạy : Toán
Địa chỉ : khúc trì, kiến an
Mức lương : 90,000 VND/buổi
Số buổi : 1 buổi/ tuần
Thời gian dạy : các buổi tối
Yêu cầu : gs nữ

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV6A210219

Lớp đã giao

Lớp dạy : 6
Môn dạy : Anh
Địa chỉ : khúc trì, kiến an
Mức lương : 90,000 VND/buổi
Số buổi : 1 buổi/ tuần
Thời gian dạy : các buổi tối
Yêu cầu : gs 

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV6A180219

Lớp đã giao

Lớp dạy : 6
Môn dạy : Anh
Địa chỉ : Lạch Tray, Ngô Quyền
Mức lương : 90,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : buổi tối
Yêu cầu : gs nữ

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV7T170219

Lớp đã giao

Lớp dạy : 7
Môn dạy : Toán
Địa chỉ : đồng thiện, vĩnh niệm, hải phòng
Mức lương : 100,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : chiều t5, t7, buổi tối
Yêu cầu : gs nữ

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV4TH130219

Lớp đã giao

Lớp dạy : 4
Môn dạy : Tiểu học
Địa chỉ : chợ vĩnh khê, đường máng nước
Mức lương : 100,000 VND/buổi
Số buổi : 3 buổi/ tuần
Thời gian dạy : sáng 2,3,4,6,7, và tối
Yêu cầu : gia sư nữ 

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV9T150219

Lớp đã giao

Lớp dạy : 9
Môn dạy : Toán
Địa chỉ : bắc sơn, kiến an
Mức lương : 100,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : chiều 3, 5, 7, tối t4
Yêu cầu : gia sư nữ 

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV1TH140219

Lớp đã giao

Lớp dạy : 1
Môn dạy : Tiểu học
Địa chỉ : chung cư hoàng mai, 
Mức lương : 100,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : buổi tối
Yêu cầu : gia sư nữ 

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV7T110219

Lớp đã giao

Lớp dạy : 7
Môn dạy : Toán
Địa chỉ : phong cầu, đại đồng, kiến thụy
Mức lương : 120,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : tối t4, t7
Yêu cầu : gia sư nam nữ đều đc

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV1A120219

Lớp đã giao

Lớp dạy : 1
Môn dạy : Anh
Địa chỉ : phong cầu, đại đồng, kiến thụy
Mức lương : 100,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : buổi tối
Yêu cầu : 

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV8A100219

Lớp đã giao

Lớp dạy : 8
Môn dạy : Anh
Địa chỉ : Phù Liễn, Kiến An
Mức lương : 90,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : tối thứ 3 và 6
Yêu cầu : buổi tối

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

GV2&4&5070219

Lớp đã giao

Lớp dạy : 2&4&5
Môn dạy : Toán và Tiếng Việt
Địa chỉ : ngũ đoan, kiến thụy
Mức lương : 200,000 VND/buổi
Số buổi :  buổi/ tuần
Thời gian dạy : buổi tối
Yêu cầu : gia sư kinh nghiệm

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV10H090219

Lớp đã giao

Lớp dạy : 10
Môn dạy : Hóa
Địa chỉ : bến xe miền tây
Mức lương : 100,000 VND/buổi
Số buổi : 1 buổi/ tuần
Thời gian dạy : tối thứ 2 và chủ nhật
Yêu cầu : gia sư nữ

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV10L080219

Lớp đã giao

Lớp dạy : 10
Môn dạy : Lý
Địa chỉ : bến xe miền tây
Mức lương : 100,000 VND/buổi
Số buổi : 1 buổi/ tuần
Thời gian dạy : tối thứ 2 và chủ nhật
Yêu cầu : gia sư nữ

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV6T060219

Lớp đã giao

Lớp dạy : 6
Môn dạy : Toán
Địa chỉ : Quy Tức, Kiến An
Mức lương : 90,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : tối thứ 3,6
Yêu cầu : gia sư nam nữ đều được 

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV7CM100119

Lớp đã giao

Lớp dạy : 7
Môn dạy : Toán 
Địa chỉ : gần cầu an dương 1
Mức lương : 80,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : buổi tối
Yêu cầu : gia sư nam nữ đều được

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV9T&H110119

Lớp đã giao

Lớp dạy : 9
Môn dạy : Toán và Hóa 
Địa chỉ : Đằng Hải, Hạ Lũng
Mức lương : 100,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : buổi tói
Yêu cầu : gia sư nam nữ đều được

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV5TH140119

Lớp đã giao

Lớp dạy : 5
Môn dạy : Tiểu học
Địa chỉ : bến xe miền tây
Mức lương : 80,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : buổi tối
Yêu cầu : gia sư nữ 

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV3TH150119

Lớp đã giao

Lớp dạy : 3
Môn dạy : Tiểu học
Địa chỉ : bến xe miền tây
Mức lương : 100,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : buổi tối
Yêu cầu : gia sư nữ

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV1&3160119

Lớp đã giao

Lớp dạy : 1&3
Môn dạy : Tiều học
Địa chỉ : nguyễn lương bằng
Mức lương : 120,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : tối 4,6,7
Yêu cầu : gia sư nữ

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV6T170119

Lớp đã giao

Lớp dạy : 6
Môn dạy : Toán
Địa chỉ : Nguyễn Mẫn, Kiến An
Mức lương : 80,000 VND/buổi
Số buổi :  2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : buổi tối
Yêu cầu : gia sư nam nữ đều được

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV6A180119

Lớp đã giao

Lớp dạy : 6
Môn dạy : Anh 
Địa chỉ : Nguyễn Mẫn, Kiến An
Mức lương : 80,000 VND/buổi
Số buổi :  2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : buổi tối
Yêu cầu : gia sư nam nữ đều được

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

GV8T190119

Lớp đã giao

Lớp dạy : 8
Môn dạy : Toán
Địa chỉ : Ngọc Hải , Đồ Sơn
Mức lương : 180,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : 2,6,7 từ 7h30 tối và toàn tối các buổi còn lại
Yêu cầu : giáo viên

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

GV5T200119

Lớp đã giao

Lớp dạy : 5
Môn dạy : Toán
Địa chỉ : Đà Nẵng
Mức lương : 180,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : chiều thứ sáu, cả ngày thứ 7 chủ nhật
Yêu cầu : giáo viên nam

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

GV5A210119

Lớp đã giao

Lớp dạy : 5
Môn dạy : Anh
Địa chỉ : Đà Nẵng
Mức lương : 180,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : chiều thứ sáu, cả ngày thứ 7 chủ nhật
Yêu cầu : giáo viên nam

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV3TH051218

Lớp đã giao

Lớp dạy : 3
Môn dạy : Tiểu học
Địa chỉ : Đa Phúc, Kiến Thụy
Mức lương : 100,000 VND/buổi
Số buổi : 2 buổi/ tuần
Thời gian dạy : buổi tối
Yêu cầu : gia sư nữ

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

SV9T&H051218

Lớp đã giao

Lớp dạy : 9
Môn dạy : Toán và Hóa
Địa chỉ : Đông Hải 2, Hải An
Mức lương : 100,000 VND/buổi
Số buổi : 3 buổi/ tuần
Thời gian dạy : buổi tối 3, 5, 7
Yêu cầu : gia sư nữ 

Gia sư vui lòng click vào  Đăng Ký Nhận Lớp Ngay.
Gia sư vui lòng vào  quy trình nhận lớp tham khảo trước khi nhận lớp.

Hỗ trợ Online
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 10
  • Hôm qua: 37
  • Tuần này: 47
  • Tuần trước: 303
  • Tháng này: 794
  • Tháng trước: 1281
  • Tổng lượt truy cập: 16509
0984.642.198
Chát với chúng tôi